Chương trình khuyến mãi gói thiết kế và thi công hoàn thiện

Thông báo Chương Trình Khuyến Mãi Gói Thiết Kế Thi Công Hoàn Thiện

Thời gian khuyến mãi:

  • Kể từ ngày 19/05.2021 – 19/08/2021

Nội dung khuyến mãi:

  • Giám giá 5% trực tiếp trên tổng giá trị đơn hàng hoặc
  • Miễn phí thiết kế công trình
  • Tặng một băng rôn khai trương

Đối tượng khuyến mãi:

  • Tất cả các khách hàng đặt hàng gói thiết kế và thi công hoàn thiện cửa hàng tại quảng cáo Nhật Thiên.