DỰ TOÁN

Bảng Dự Tính Giá Bảng Hiệu:

{{ formatNumber(thanhTienVatLieuTong) }} VNĐ

Chọn loại bảng Kích Thước Chiều Dài (m) Chiều Rộng (m)
Các nội dung trên bảng Vật liệu áp dụng Chiều Dài (m) Chiều Rộng (m)
{{ item.label }}

Hướng Dẫn Cách Tính Giá Bảng Hiệu